Witamy na stronach Zakładu Bromatologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Kierownikiem Zakładu jest dr hab. Barbara Bobrowska-Korczak.

Zakład Bromatologii jest jednostką organizacyjną Wydziału Farmaceutycznego WUM, kształcącą studentów farmacji oraz dietetyki.

Celem nauczania bromatologii jest zapoznanie studentów z rolą żywności jako źródłem składników odżywczych, zagrożeniami dla zdrowia, jakie stanowi niewłaściwa żywność lub odżywianie, oddziaływaniem składników żywności na organizm oraz z interakcjami między żywnością a lekami.