Witamy na stronach Zakładu Bromatologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Kierownikiem Zakładu jest prof. dr hab. Andrzej Tokarz.

Zakład Bromatologii jest jednostką organizacyjną Wydziału Farmaceutycznego WUM, kształcącą studentów farmacji oraz dietetyki.

Celem nauczania bromatologii jest zapoznanie studentów z rolą żywności jako źródłem składników odżywczych, zagrożeniami dla zdrowia, jakie stanowi niewłaściwa żywność lub odżywianie, oddziaływaniem składników żywności na organizm oraz z interakcjami między żywnością a lekami.